Person

Forskare

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post ann-charlotte.weimarckkultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är fil.dr i Konstvetenskap och docent i Konsthistoria och visuella studier. Som universitetslektor fokuserade jag på samtida konst, arkitektur och design. Mina forskningsområden är modern internationell konst, arkitektur, konsthantverk och design, både äldre och samtida. Numera ägnas tiden åt egen forskning samt sakkunniguppdrag för högskolor och stiftelser.

Forskare

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post ann-charlotte.weimarckkultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15