lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag forskar och undervisar i förlags- och bokmarknadskunskap samt i litteraturvetenskap med särskild inriktning mot litteratursociologi. Jag är framför allt intresserad av 1900-talets och samtidens litteratur, bokmarknad, läskultur och den digitala teknikens betydelse för litteraturen. Jag är aktiv i den internationella organisationen för Publishing Studies och svensk ledamot i SHARP (Society for the History of Authorship, Reading and Publishing).

Forskning

Om forskningen

Jag forskar och undervisar i förlags- och bokmarknadskunskap samt i litteraturvetenskap med särskild inriktning mot litteratursociologi. Jag är framför allt intresserad av 1900-talets och samtidens litteratur, bokmarknad, läskultur och den digitala teknikens betydelse för litteraturen. Jag är aktiv i den internationella organisationen för Publishing Studies och svensk ledamot i SHARP (Society for the History of Authorship, Reading and Publishing).

Publikationer

Böcker (6 st)
Redaktörskap (4 st)
Artiklar (11 st)
Bokkapitel (29 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Konferensbidrag (11 st)
Recensioner (6 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)
Tidningsartiklar (1 st)
Övrigt (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Ann Steiner

Forskare
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Docent, universitetslektor
Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post ann.steinerkultur.luse

Telefon 046–222 84 69

Rum
SOL:H226a (forskare)
LUX:C453 (universitetslektor)

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (SOL)
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (forskare)
Box 192, 221 00 Lund (docent, universitetslektor)

Internpost hämtställe
20 (SOL)
30 (LUX)