Person

anna.odekultur.luse | 2022-03-01
Anna Ode

Forskningsassistent

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post anna.odekultur.luse

Rum LUX:A411

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag jobbar just nu som forskningsassistent på det etnologiska forskningsprojektet Influencer lifeworlds, lett av Gabriella Nilsson. Syftet är att studera yrkesgruppen influencers livsvärldar, mer specifikt hur arbetsliv och privatliv vävs samman.

Jag samlar in forskningsmaterial i form av djupintervjuer med influencers. Intervju är en viktig metod eftersom den möjliggör att människors egna perspektiv och erfarenheter kommer fram.

Anna Ode

Forskningsassistent

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post anna.odekultur.luse

Rum LUX:A411

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15