lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Bengt Edlund

Professor emeritus
Avdelningen för musikvetenskap
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post bengt.edlundkultur.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30