lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (4 st)
Bokkapitel (3 st)
Konferensbidrag (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Bengt Edlund

Professor emeritus
Avdelningen för musikvetenskap
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post bengt.edlundkultur.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30