lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Doktorand i idé- och lärdomshistoria sedan HT 2016. Till mina forskningsintressen hör den amerikanska pragmatismen, historieteori och historietänkandets historia. Min avhandling studerar John Deweys och R.G. Collingwoods tänkande utifrån teman som enhet (unity), filosofisk idealism, liberalism och praktisk kunskap.

Tidigare har jag läst masterprogrammet i historiska studier vid Stockholms universitet. I min masteruppsats undersökte jag historie- och kunskapsteoretiska debatter bland svenska historiker från 1965 och framåt i Historisk tidskrift och Scandia utifrån ett angreppssätt inspirerat av filosofen Richard Rorty. Innan dess har jag läst kulturvetenskap och skrivit uppsatser i filosofi och litteraturvetenskap som behandlat identitet, narration, trauma, minne, och förhållandet mellan historieskrivning och fiktion.

Forskning

Om forskningen

Abstract
My thesis studies the afterlife of idealism and the progressive new liberalism associated with it in the thought of the American philosopher John Dewey (1859-1952) and the English historian and philosopher Robin George Collingwood (1889-1943). I argue that the aim of Dewey’s and Collingwood’s thought should be understood as quests for unity and claim that these quests were answers to Collingwood’s and Dewey’s conception of the early twentieth century crisis. In response to the political and philosophical aspects of the crisis, they argued for the need of a practical conception of socially engaged philosophy committed to the new liberal notion of the common good.

The attempt to bring about unity of experience had been a central concern for idealist philosophy. Dewey and Collingwood inherited this idea and I claim that their quests for unity must be understood in relation to their common background in idealist philosophy. The political theory associated with British idealism and especially T. H. Green was also a central influence on Dewey’s and Collingwood’s quests. I aim to show that their political thought should be considered a continuation of Green’s attempt to put forward a version of liberalism concerned with social unity that attempted to break down the dichotomy between individual and society. Even as they (especially Dewey) grew increasingly sceptical of idealism, some of its key concepts and ideas remained important to Collingwood and Dewey through out their lives. Studying their thought in relation to idealism should therefore help us to better understand the afterlife of idealism as well as giving us a better understanding of inter-war era liberalism.

Keywords: John Dewey, Robin George Collingwood, liberalism, idealism, practical knowledge, intellectual history

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Bruno Hamnell

Doktorand
Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post bruno.hamnellkultur.luse

Rum C:356

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk