lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i informationsvetenskap sedan hösten 2018. I mitt doktorandprojekt utforskar jag olika former av vetenskaplig kommunikation i klimatfrågor med utgångspunkt i nya typer av akademiska samarbeten.

Jag har en bakgrund i antropologi,sinologi samt informationsstudier. Mina forskningsintressen spänner över flera fält, däribland vetenskaplig kommunikation, informationspraktiker, miljöfrågor, kunskapsrepresentation och kunskapsproduktion, samt sinologi (migration, biopolitik, modern historia).

Forskning

Carin Graminius

Doktorand
Avdelningen för ABM och digitala kulturer
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post carin.graminiuskultur.luse

Telefon 046–222 30 22

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30