Person

Charlotte Hagström

Docent

 • Avdelningen för etnologi
 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Programkoordinator

 • Avdelningen för etnologi
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Universitetslektor

 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Avdelningen för etnologi
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post charlotte.hagstromkultur.luse

Telefon 046–222 68 15

Rum
LUX:C443 (docent)
C443 (docent, universitetslektor)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Min forskning handlar just nu framför allt om cykling. Tillsammans med Lars-Eric Jönsson driver jag projektet "Cykeln och friheten" där vi fokuserar olika aspekter av cykling. Faktorer som kön och klass, liksom förhållandet mellan lokalt och globalt, är centrala och projektet rör sig såväl i nutid som dåtid. Jag är intresserad cykelns betydelse i olika faser av livet liksom av betydelsen av att kunna - och konsekvenserna av att inte kunna - cykla. Inom projektet har jag bland annat skrivit om cykelstölder och cykelkurser för vuxna. För närvarande skriver jag på en artikel om cyklar i kulturhistoriska arkiv.

Jag har tidigare haft ett projekt om namn och identitet, som bland annat resulterat i boken "Man är vad man heter" (2006). Det är ett ämne som intresserar mig mycket och som jag arbetar med då och då även nu. Andra projekt har handlat om kvinnor och datorspel, ritualer, träd och samlande. Ett kommande projekt, som jag förbereder just nu, handlar om tåg och resande.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (4 st)

Redaktörskap (9 st)

Artiklar (27 st)

Bokkapitel (35 st)

Encyklopediartiklar (1 st)

Konferensbidrag (25 st)

Rapporter (1 st)

Recensioner (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

Jag är koordinator för det internationella mastersprogrammet MACA, Master of Applied Cultural Analysis där jag även är kursansvarig för den avslutande uppsatskursen. Vidare är jag lärare och kursansvarig för de arkivvetenskapliga kurserna inom mastersprogrammet ABM samt handledare på uppsatskursen. Jag undervisar också på kursen Food, Tradition and Innovation, som vänder sig till utbytesstudenter. Tidigare har jag arbetat med bland annat delkursen Berättande och Folklore på grundkursen i etnologi, kursen Swedish Society and Everyday Life där jag under många år var kurssansvarig liksom på kandidatkursen i etnologi där jag varit handledare. I olika omgångar har jag varit gästlärare vid Universitetet i Bergen och Åbo Akademi.

Jag är ingår i det internationella forskarnätverket Digitization and Future of Archives, i redaktionskommittén för Svenska landsmål och svenskt folkliv och i referensgruppen för Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Charlotte Hagström

Docent

 • Avdelningen för etnologi
 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Programkoordinator

 • Avdelningen för etnologi
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Universitetslektor

 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Avdelningen för etnologi
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post charlotte.hagstromkultur.luse

Telefon 046–222 68 15

Rum
LUX:C443 (docent)
C443 (docent, universitetslektor)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15