lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i idé- och lärdomshistoria sedan HT 2019 och är finanserad av den nationella forskarskolan i historia.

Mina forskningsintressen kretsar kring samhällsvetenskapshistoria, processer av kunskapsproduktion samt transnationell historia. Teoretisk är jag mest påverkad av synen om vetenskap som en sociala aktivitet som hittas bl.a. med Bruno Latour och andra teoretiker inom Science and Technology Studies.

Kort sagt vill jag undersöka från en historisk perspektive hur kunskap inom samhällsvetenskap produceras samt spåra den transnationella/global inom samhällsvetenskaps fältet.

Forskning

Om forskningen

Jag är doktorand i idé- och lärdomshistoria sedan HT 2019 och är finanserad av den nationella forskarskolan i historia.

Mina forskningsintressen kretsar kring samhällsvetenskapshistoria, processer av kunskapsproduktion samt transnationell historia. Teoretisk är jag mest påverkad av synen om vetenskap som en sociala aktivitet som hittas bl.a. med Bruno Latour och andra teoretiker inom Science and Technology Studies.

Kort sagt vill jag undersöka från en historisk perspektive hur kunskap inom samhällsvetenskap produceras samt spåra den transnationella/global inom samhällsvetenskaps fältet.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Undervisning våren 2020

David Bowling

Doktorand
Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post david.bowlinghist.luse

Rum LUX:C328

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30