lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Född 1942, FD idé- och lärdomshistoria 1976, visiting professor Berkeley 1978, Fellow Wissenschaftskolleg 1987-88, prof i idé- och lärdomshistoria i Lund sedan 1990, fellow SCASSS 1998, dekan hist fil 1998-2002, preses Vetenskapssocieteten i Lund, ordf Kungl. Vetenskapssamfundet Lund, ledamot Statens kulturråd sex år mm.

Forskningsintressen: Linnaeus, Cultural history, History of concepts, Man’s relation to animals.

Forskning

Publikationer

Böcker (4 st)
Redaktörskap (35 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (19 st)
Recensioner (2 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (9 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Gunnar Broberg

Professor emeritus
Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post gunnar.brobergkultur.luse

Telefon 046–222 75 89

Rum LUX:C352

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30