lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är forskare och lärare i biblioteks- och informationsvetenskap och i digitala kulturer. Jag disputerade 2013 vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Sedan 2014 är jag även avdelningsföreståndare för avdelningen för ABM.

I min forskning intresserar jag mig för frågeställningar som rör hur praktiker förändras (eller inte förändras) i samspel med digital teknik och digitala kulturer. I min avhandling "Den nya stadens bibliotek" undersöker jag dessa teman med fokus på förändringsprocesser på folkbibliotek.

Jag undervisar bl.a. om digitala bibliotek, digital strategisk utveckling, digitaliseringsfrågor (e-böcker) digital kulturteori och kulturpolitik.

Jag ingår i forskargruppen ”Informationspraktiker: Kommunikation, kultur och samhälle", samt i HEX (humanistisk experimentgrupp).

Forskning

Om forskningen

Jag arbetar som lektor i biblioteks och informationsvetenskap, med inriktning mot digitala kulturer. Mina forskningsintressen rör digitala kulturer, samt informations- och kulturpolitik. Jag studerar bland annat folkbibliotek i det digitala samhället, användningen av sökmotorer och dess konsekvenser för skolpraktiker, specifikt information och sökkrititska aspekter, samt digital konsumtion.  

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (7 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (4 st)
Rapporter (8 st)
Recensioner (2 st)
Övrigt (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Presentationer mm. (i urval)

April 2014: "Den nya stadens bibliotek". Presentation på högre seminariet i Biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås, Borås 2014.

Mars 2014: "Den nya stadens bibliotek." Presentation på Svensk biblioteksförenings (syd) årsmöte, Malmö 2014.

Oktober 2013: "Paradigmskifte eller anpassning till omvärlden". Intervju Biblioteksbladet, 2013, (s. 11-12).

Mars 2013: "Framtidens bibliotek". Presentation på Svensk förening för informationsspecialisters (syd) årsmöte, Lund 2013.

Administrativa uppdrag

2014: Avdelningsföreståndare, avdelningen för ABM.

2013: Programkoordinator, Kandidatprogrammet i Digitala kulturer, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.

2012: Koordinator forskargruppen HEX – Humanistisk experimentgrupp.

Förtroendeuppdrag

2011-2013: Doktorandrepresentant Forskningsnämnden för fakulteterna för humaniora och teologi, Lunds universitet

2012: Ledamot i Lunds doktorandkårs fullmäktige

2012: Medlem i Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor, Svensk biblioteksförening

2010: Doktorandrepresentant, Institutionsstyrelsen, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet

Hanna Carlsson

Universitetslektor
Avdelningen för ABM och digitala kulturer
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post hanna.carlssonkultur.luse

Postadress

Tjänstledig

Kan för närvarande ej nås via arbetsplatsen.