lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Fil. Mag. i etnologi
Fil. Kand. i arkeologi
Doktorand i etnologi

Jag antogs som doktorand i april 2009 och startade arbetet i maj samma år. Min magisteruppsats i etnologi ”Scener ur ett kvinnorum – En fenomenologisk inblick i invandrarkvinnors vardag på Rosengård i Malmö” blev klar 2004 och jag tog ut mina examina våren 2006.

Tidigare har jag arbetat i studieförbundsverksamhet med folkbildning och jag har ett förflutet bland annat som fritidsledare, vårdbiträde och ombudsman. Jag har också arbetat med frilansuppdrag som skribent och layoutare.

Forskning

Om forskningen

Mitt forskningsprojekt handlar om att beskriva hur kollektiva självbilder och gemenskapande processer formas i landsbygden. Undersökningsområdet jag har valt är huvudsakligen södra hallands inland med fokus på ett antal mindre orter.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

http://www.laholmstidning.se/article/20091222/LAHOLM/712229782/1196/*/pa-jakt-efter-knaredsbornas-sjal

http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=broadcast&Id=2121023&BroadcastDate=&IsBlock=

Opublicerade uppsatser

Känslor, Narration och Hegemoni - Olika perspektiv på diskussionen om Marija Gimbutas’ teorier, kandidatuppsats i arkeologi vid Göteborgs Universitet, 2005.

Scener ur ett kvinnorum – En fenomenologisk inblick i invandrarkvinnors vardag på Rosengård i Malmö, magisteruppsats i etnologi vid Lunds Universitet, 2004.

Vävcirkeln, kulturarvet och ABF som traditionsbärare, slutrapport inom ramen för ABF-Högskolan i samarbete med Institutionen för ekonomi och samhälle, Högskolan Dalarna, 2003.

Något gammalt, något nytt. Något lånat, något blått – Kvinnors val av brudklädsel i ett historiskt perspektiv, kandidatuppsats i etnologi vid Uppsala Universitet, 1996.

Helena Larsson

Doktorand
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post helena.larssonkultur.luse

Telefon 046–222 09 56

Mobil 070–996 41 07

Rum LUX:C415

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30