Person

Helena Larsson

Doktorand

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post helena.larssonkultur.luse

Telefon 046–222 09 56

Mobil 070–996 41 07

Rum LUX:A411

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Fil. Mag. i etnologi
Fil. Kand. i arkeologi
Doktorand i etnologi

Jag antogs som doktorand i april 2009 och startade arbetet i maj samma år. Min magisteruppsats i etnologi ”Scener ur ett kvinnorum – En fenomenologisk inblick i invandrarkvinnors vardag på Rosengård i Malmö” blev klar 2004 och jag tog ut mina examina våren 2006.

Tidigare har jag arbetat i studieförbundsverksamhet med folkbildning och jag har ett förflutet bland annat som fritidsledare, vårdbiträde och ombudsman. Jag har också arbetat med frilansuppdrag som skribent och layoutare.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Övriga uppdrag och meriter

http://www.laholmstidning.se/article/20091222/LAHOLM/712229782/1196/*/pa-jakt-efter-knaredsbornas-sjal

http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=broadcast&Id=2121023&BroadcastDate=&IsBlock=

Opublicerade uppsatser

Känslor, Narration och Hegemoni - Olika perspektiv på diskussionen om Marija Gimbutas’ teorier, kandidatuppsats i arkeologi vid Göteborgs Universitet, 2005.

Scener ur ett kvinnorum – En fenomenologisk inblick i invandrarkvinnors vardag på Rosengård i Malmö, magisteruppsats i etnologi vid Lunds Universitet, 2004.

Vävcirkeln, kulturarvet och ABF som traditionsbärare, slutrapport inom ramen för ABF-Högskolan i samarbete med Institutionen för ekonomi och samhälle, Högskolan Dalarna, 2003.

Något gammalt, något nytt. Något lånat, något blått – Kvinnors val av brudklädsel i ett historiskt perspektiv, kandidatuppsats i etnologi vid Uppsala Universitet, 1996.

Helena Larsson

Doktorand

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post helena.larssonkultur.luse

Telefon 046–222 09 56

Mobil 070–996 41 07

Rum LUX:A411

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15