lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag studerade i Lund och har tagit en kandidatexamen i statsvetenskap och en magisterexamen i idé- och lärdomshistoria. Som uppsatsämnen har jag bl.a. behandlat Johan Ekeblad och svenskt 1600-tal, Carl von Linnés Nemesis Divina, modern forskningspolitik och biopolitiska – eller bioutopiska – idéer, samt den svenska maoismen.

Forskning

Om forskningen

Ämnet för min avhandling är evolutionsbiologen Julian Huxley (1887-1975), bror till författaren Aldous Huxley och sonson till Thomas Henry Huxley. Utbildad i Oxford, blev han senare bl.a. 1913 professor i biologi på Rice Institute i Houston, Texas och 1945 UNESCO:s förste generaldirektör.

Mitt syfte är att undersöka Julian Huxleys idéer om självmedveten evolution, evolutionshumanism och hans tro på att mänskligheten med vetenskapens och teknikens hjälp kunde – och behövde – förbättras, genetiskt eller med andra medel. Julian Huxley myntade begreppet transhumanism och utvecklade i anknytning till det en ideologi. Min avsikt är att undersöka vilka centrala idéer han framhöll i anknytning till sin transhumanism och vilken människosyn eller uppfattning om mänskligheten som speglas i hans argument för dess möjligheter. Speciellt intressant är idén om mänsklig kontroll över omgivningen och sin egen utveckling. Kontroll- (eller styrnings)begreppet kommer därför att vara centralt för min forskning.

Dagens biologisk-tekniska och biomedicinska forskning ger upphov till existentiella och etiska frågor om människans förmåga att påverka sin omgivning och sig själv. Det är viktigt att undersöka de idéhistoriska linjer som kan hjälpa förståelsen för kontinuiteter och olikheter mellan dagens genetiska ingenjörskonst och dagens biopolitiska debatt och det tidiga 1900-talets eugeniska projekt. 

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Ingrid Dunér

Doktorand
Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post ingrid.dunerkultur.luse

Mobil 070–571 35 15

Rum LUX:C328

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30