lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Johan Gunnarsson

Ekonom
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post johan.gunnarssonkultur.luse

Postadress

Tjänstledig

Kan för närvarande ej nås via arbetsplatsen.