lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Vägledd av filosofen Gilles Deleuze och psykiatrikern Félix Guattaris teoretiska koncept studerar jag framväxten, existensen och försvinnandet av så kallade bastuklubbar och liknande verksamheter, som i samband med den så kallade Bastuklubbslagen, egentligen Lag (SFS 1987:375) om förbud mot s.k. bastuklubbar och liknande verksamheter, förbjöds i Sverige mellan åren 1987 till 2004.

Forskning

Om forskningen

Vägledd av filosofen Gilles Deleuze och psykiatrikern Félix Guattaris teoretiska koncept studerar jag framväxten, existensen och försvinnandet av så kallade bastuklubbar och liknande verksamheter, som i samband med den så kallade Bastuklubbslagen, egentligen Lag (SFS 1987:375) om förbud mot s.k. bastuklubbar och liknande verksamheter, förbjöds i Sverige mellan åren 1987 till 2004.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

I masteruppsatsen De sexuella nomaderna. En etnologisk studie av frigörelse och kontroll i skuggan av bastuklubbslagen (2018) gör jag ett nedslag i det samtida Stockholm och undersöker etnografiskt samma typer av rum som den så kallade bastuklubbslagen förbjöd.

Jonas Bornsäter

Doktorand
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jonas.bornsaterhist.luse

Rum LUX:C417

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30