Person

Docent, universitetslektor

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jonas.hanssonkultur.luse

Telefon 046–222 41 93

Rum
LUX:C347 (docent)
C347 (universitetslektor)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Fil. dr, docent.

Jag arbetar som lektor vid avdelningen för idé- och lärdomshistoria. Jag disputerade vid LU 1999. 2008 blev jag lektor och ämnesansvarig för idé- och lärdomshistoria vid Högskolan i Halmstad. 2010 är jag också avdelningsansvarig för idé- och lärdomshistoria här i Lund.

Min tidigare forskning har handlat om hur "humanism" blev ett tema i samhällsdebatten (Humanismens kris, 1999); om filosofen Ernst Cassirer och omständigheterna kring hans exil i Sverige (Ernst Cassirer: The Swedish Years, 2006); om världshistorien och dess betydelse för den europeiska självbilden mellan upplysningen och kolonialismen (bidrag i Europas gränser, 2007). Jag har publicerat flera artiklar om begreppshistorisk teori och metod.

Jag undervisar i idé- och lärdomshistoria vid LU och vid HH, i retorik vid LU samt i kulturvetenskap vid HH.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Redaktörskap (4 st)

Bokkapitel (13 st)

Recensioner (4 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Undervisning

Docent, universitetslektor

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jonas.hanssonkultur.luse

Telefon 046–222 41 93

Rum
LUX:C347 (docent)
C347 (universitetslektor)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15