Person

Jutta Haider

Docent, universitetslektor

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jutta.haiderkultur.luse

Telefon 046–222 04 58

Rum LUX:C451

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

I min forskning är jag är särskilt intresserad av digitala kulturers förutsättningar för kunskap och information. Det innefattar forskning om miljöinformation och om kunskapsinstitutioner, såsom encyklopaedier, sökmotorer, akademiska bibliotek och det vetenskapliga kommunikationssystemet.

Jag undervisar främst i frågor som rör informationspolitik och informationssökning och har också en kurs i kunskapsorganisation.

Jag är medlem i forskargruppen ”Informationspraktiker: Kommunikation, Kultur och Samhälle" och i nätverket AIML@LU samt koordinator för forskningsnoden i Digitala kulturer.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

I min forskning är jag är särskilt intresserad av digitala kulturers förändrade förutsättningar för kunskap och information. Det innefattar forskning om miljöinformation och om kunskapsinstitutioner, såsom encyklopaedier, sökmotorer, algoritmer och det vetenskapliga kommunikationssystemet.

Böcker (3 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (22 st)

Bokkapitel (10 st)

Konferensbidrag (22 st)

Rapporter (5 st)

Recensioner (3 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Övrigt (5 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Jutta Haider

Docent, universitetslektor

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jutta.haiderkultur.luse

Telefon 046–222 04 58

Rum LUX:C451

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30