lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är docent och universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap. Jag disputerade 2008 vid Department of Information Science, City University London, med en avhandling om Open Access.

I min forskning är jag är särskilt intresserad av digitala kulturers förändrade förutsättningar för kunskap och information. Det innefattar forskning om miljöinformation och om kunskapsinstitutioner, såsom encyklopaedier, sökmotorer, akademiska bibliotek och det vetenskapliga kommunikationssystemet.

Jag undervisar främst i informationspolitik och vetenskaplig kommunikation och har också en kurs om metoder i digitala kulturer.

Jag är medlem i forskargruppen ”Informationspraktiker: Kommunikation, Kultur och Samhälle, i HEX (Humanistisk EXperimentgrupp) och i forskarnätverket KDW - Knowledge in a Digital World.

Forskning

Om forskningen

I min forskning är jag är särskilt intresserad av digitala kulturers förändrade förutsättningar för kunskap och information. Det innefattar forskning om miljöinformation och om kunskapsinstitutioner, såsom encyklopaedier, sökmotorer, algoritmer och det vetenskapliga kommunikationssystemet.

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (20 st)
Bokkapitel (7 st)
Konferensbidrag (22 st)
Rapporter (4 st)
Recensioner (3 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Övrigt (5 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Jutta Haider

Docent, universitetslektor
Avdelningen för ABM och digitala kulturer
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jutta.haiderkultur.luse

Telefon 046–222 04 58

Rum
C451 (docent)
LUX:C451 (universitetslektor)

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar