lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

I min forskning är jag är särskilt intresserad av digitala kulturers förutsättningar för kunskap och information. Det innefattar forskning om miljöinformation och om kunskapsinstitutioner, såsom encyklopaedier, sökmotorer, akademiska bibliotek och det vetenskapliga kommunikationssystemet.

Jag undervisar främst i frågor som rör informationspolitik och informationssökning och har också en kurs i kunskapsorganisation.

Jag är medlem i forskargruppen ”Informationspraktiker: Kommunikation, Kultur och Samhälle" och i nätverket AIML@LU samt koordinator för forskningsnoden i Digitala kulturer.

Forskning

Om forskningen

I min forskning är jag är särskilt intresserad av digitala kulturers förändrade förutsättningar för kunskap och information. Det innefattar forskning om miljöinformation och om kunskapsinstitutioner, såsom encyklopaedier, sökmotorer, algoritmer och det vetenskapliga kommunikationssystemet.

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (22 st)
Bokkapitel (10 st)
Konferensbidrag (22 st)
Rapporter (5 st)
Recensioner (3 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Övrigt (5 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Jutta Haider

Docent, universitetslektor
Avdelningen för ABM och digitala kulturer
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jutta.haiderkultur.luse

Telefon 046–222 04 58

Rum
C451 (docent)
LUX:C451 (universitetslektor)

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar