Person

karolina.lindhub.luse | 2015-10-02
Karolina Lindh

Gästlärare

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post karolina.lindhub.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag disputerade i biblioteks- och informationsvetenskap i september 2015.

Jag ingår i forskargruppen ”Informationspraktiker: kommunikation, kultur och samhälle” samt undervisar på masterprogrammet i ABM. Under höstterminen 2015 är jag kursansvarig för kursen "Intellectual Property and Digital Information: Law, Politics and Culture"

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (4 st)

Bokkapitel (2 st)

Konferensbidrag (2 st)

Rapporter (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Karolina Lindh

Gästlärare

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post karolina.lindhub.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15