lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag disputerade i biblioteks- och informationsvetenskap i september 2015.

Jag ingår i forskargruppen ”Informationspraktiker: kommunikation, kultur och samhälle” samt undervisar på masterprogrammet i ABM. Under höstterminen 2015 är jag kursansvarig för kursen "Intellectual Property and Digital Information: Law, Politics and Culture"

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (1 st)
Konferensbidrag (2 st)
Rapporter (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Karolina Lindh

Forskare
Avdelningen för ABM och digitala kulturer
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post karolina.lindhmed.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30