Person

Katarzyna Herd

Forskare

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post katarzyna.herdkultur.luse

Rum C315

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag tog examen från masterprogrammet i tillämpad kulturanalys vid Lunds universitet 2013. Jag avslutade min första magisterexamen vid universitetet i Jyväskylä, Finland. Där studerade jag den engelska kulturen och samhället som mitt huvudämne, med historia, filosofi och finska som biämne. Jag har också studerat i två år vid det katolska universitetet i Lublin, Polen, där mina ämnen var engelska, iriska och walesiska språk, filosofi samt konsthistoria.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

I det här projektet har jag för avsikt att undersöka vardagsanvändning av historiska referenser hos, och i relation till, några svenska fotbollsklubbar. Att "göra historia" under en match är en kreativ och unik företeelse som gör miljön meningsfull för personer som finner sin plats i en organisation. Det skapar också klubbens image och ger värde åt klubbens nuvarande struktur. Denna forskning kan bidra till att visa hur integration genom historiska referenser fungerar på individnivå, för dem som ansluter till denna specifika institution.

Böcker (1 st)

Artiklar (6 st)

Bokkapitel (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Undervisning

Katarzyna Herd

Forskare

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post katarzyna.herdkultur.luse

Rum C315

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15