lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag tog examen från masterprogrammet i tillämpad kulturanalys vid Lunds universitet 2013. Jag avslutade min första magisterexamen vid universitetet i Jyväskylä, Finland. Där studerade jag den engelska kulturen och samhället som mitt huvudämne, med historia, filosofi och finska som biämne. Jag har också studerat i två år vid det katolska universitetet i Lublin, Polen, där mina ämnen var engelska, iriska och walesiska språk, filosofi samt konsthistoria.

Forskning

Om forskningen

I det här projektet har jag för avsikt att undersöka vardagsanvändning av historiska referenser hos, och i relation till, några svenska fotbollsklubbar. Att "göra historia" under en match är en kreativ och unik företeelse som gör miljön meningsfull för personer som finner sin plats i en organisation. Det skapar också klubbens image och ger värde åt klubbens nuvarande struktur. Denna forskning kan bidra till att visa hur integration genom historiska referenser fungerar på individnivå, för dem som ansluter till denna specifika institution.

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Katarzyna Herd

Forskare
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post katarzyna.herdkultur.luse

Rum C315

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30