lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i konsthistoria och visuella studier vid Lunds universitet.
Mitt avhandlingsprojekt, "Visuell och verbal interaktion – läsningar av samtidskonst", behandlar verbala element inom samtidskonsten och har ett tydligt intermedialt perspektiv. Jag har publicerat flera texter i antologier med anknytning till avhandlingsämnet (se publikationsförteckning).

Jag har också intresserat mig för konstkritik inom ramarna för HSFR-projektet ”Svensk konstkritik 1950 till idag – en flerdimensionell analytisk undersökning”. Resultatet blev en essä om de retoriska aspekterna i den kritiska diskursen för receptionen rörande den tyska konstnären Gerhard Richters arbete i boken Om konstkritik (2003).

Intresseområden: interartiella relationer/intermedialitet, text-bild relationer, konceptuell konst, textbaserad konst, konstteori, foto – fotohistoria, historiografi och antikens visuella kultur. Samt medeltida narrar.

Jag har också arbetat som lärare vid Konstfack samt vid Linnéuniversitetet.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Kristina Sjögren

Doktorand
Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post kristina.sjogrenkultur.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30