Person

Kristiina Savin

Lärare, forskare

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Avdelningsansvarig

  • Avdelningen för modevetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post kristiina.savinkultur.luse

Telefon 046–222 39 65

Rum LUX:C357

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (forskare, lärare)
Campus Helsingborg, Box 882, 25108 Helsingborg (avdelningsansvarig)

Internpost hämtställe 30

Fil. dr., idé- och lärdomshistoria

Jag disputerade hösten 2011 på avhandlingen Fortunas klädnader: lycka, olycka och risk i det tidigmoderna Sverige (Lund : Sekel bokförlag, 2011). Under 2014-2016 var jag verksam som forskare och lärare vid Uppsala Universitet Campus Gotland. Under 2017-2021 delade jag min tid mellan tre forskningsprojekt vid Lunds universitet och Södertörns högskola. Från och med 2022 är jag vikarierande lektor i idé- och lärdomshistoria och modevetenskap. Jag är även avdelningsansvarig för avdelningen för modevetenskap.

Jag undervisar på samtliga nivåer i idé- och lärdomshistoria (Lund) och modevetenskap (Campus Helsingborg). Under höstterminen 2023 kommer jag även att vara ansvarig för kvällskursen Känslornas idéhistoria (7,5 hp) i Lund.

Forskning

Mina särskilda forskningsintressen är för närvarande tidigmodern kulturhistoria, begreppshistoria och känslornas historia. Förutom avhandlingen har jag under de senaste åren varit engagerad i två forskningsprojekt. Inom det Lundabaserade nätverket 'Förmoderna Livshållningar. Idéer, dygder och värden i förmodern och tidigmodern tid' skrev jag om blyghetens historia. Inom nätverket 'Configurations of Desire in Premodern Literature' undersökte jag suckandets betydelser i äldre litteratur.

Böcker (1 st)

Artiklar (3 st)

Bokkapitel (13 st)

Förord (1 st)

Encyklopediartiklar (1 st)

Konferensbidrag (1 st)

Working papers (1 st)

Recensioner (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Kristiina Savin

Lärare, forskare

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Avdelningsansvarig

  • Avdelningen för modevetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post kristiina.savinkultur.luse

Telefon 046–222 39 65

Rum LUX:C357

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (forskare, lärare)
Campus Helsingborg, Box 882, 25108 Helsingborg (avdelningsansvarig)

Internpost hämtställe 30

Telefontider

+46462223965

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15