lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag disputerade 2000 på doktorsavhandlingen Kartors kraft: Regionen som samhällsvision i Öresundsbrons tid. Avhandlingen behandlar frågor om rumslig och social makt utifrån en samtidshistoria som beskriver regionbegreppets successiva förankring i planeringsdebatten.
Därefter har jag arbetat med flera forskningsprojekt med inriktning på frågor om medicin, vård och kultur. Bland annat har jag i artiklar undersökt frågor om organdonation och transplantation.
I dag har jag mitt intresse inom tre kulturvetenskapliga fält: 1) Transnationalisering, nationalism, regionala rörelser 2) Medicin, vård och hälsa i kulturellt perspektiv 3) Etnografisk metodutveckling.
Jag är sedan 2009 docent i etnologi vid Lunds universitet.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (5 st)
Artiklar (18 st)
Bokkapitel (22 st)
Konferensbidrag (12 st)
Rapporter (2 st)
Recensioner (11 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Markus Idvall

Docent, forskare, universitetslektor
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post markus.idvallkultur.luse

Postadress

Tjänstledig

Kan för närvarande ej nås via arbetsplatsen.