lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag har påbörjat min doktorandtjänst i Lund i september 2012. Jag är utbildad magister i musikvetenskap från Kunst- og Kulturvidenskabeligt Institut vid Köpenhamns Universitet (2011) och har dessutom studerat ett år vid Royal Holloway, University of London.

Förutom musikvetenskap har jag studerat ryska och ägnat mig åt rysk kultur. Dessa inriktningar har kombinerats i min magisteruppsats om rekonstruktionen av den medeltida ortodoxa hymn-traditionen i det nutida Ryssland. Detta ortodoxa kulturarv är även temat för min musikvetenskapliga doktorandavhandling vid Institutionen för Kulturvetenskaper.

Forskning

Om forskningen

Interessefält

Musik i Ryssland i olika historiska period. Förutom den medeltida hymn-tradition, exempelvis Modest Mussorgskijs historiska operor, Sergej Rachmaninovs vesper-mässa, Dmitrij Sjostakovitj, Alfred Schnittke, Sofija Gubajdulina, samt den estniska kompositören Arvo Pärt och hans tintinnabuli-estetik.

Den rysska musikens historiografi.

Den konstnärliga syntesen kring 1900 (Skrjabin, Kandinskij m.fl.) och dennas möjliga kulturhistoriska rötter.

Den slavofila rörelsen under 1800-talets andra hälft.

Dessutom har jag ägnat mig en del åt den medeltida franska kompositören och diktaren Guillaume de Machaut samt den österrikiska kompositören Anton Webern och dennas användning av kompositionstekniker från renässansens kompositörer i kombination med tolvtonsteknik och symmetriskt tänkande som fundament för musikens klang och melodi.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Martin Nygaard Hansen-Chernetskiy

Doktorand
Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post martin.nygaard_hansen-chernetskiykultur.luse

Telefon 046–222 75 63

Rum LUX:C356

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30