lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Mats Johansson

Lärare
Avdelningen för musikvetenskap
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post mats.johanssonkultur.luse

Mobil 070–950 50 17

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30