Person

mikael.borghtbibl.luse | 2023-04-26
Mikael Borg

Bibliotekarie

 • HT-biblioteken
 • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
 • Intermediala studier
 • Musikvetenskap
 • Institutionen för kulturvetenskaper
 • Engelska
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mikael.borghtbibl.luse

Telefon 046–222 90 39 (LUX)

Rum LUX:C227

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (Engelska, HT-biblioteken)
Box 192, 221 00 Lund (Avdelningen för konsthistoria och visuella studier, Intermediala studier, Musikvetenskap)

Internpost hämtställe 30 (LUX)

Jag är bibliotekarie påHT-biblioteken och delar min tid mellan LUX-biblioteket och SOL-biblioteket.Jag är med i arbetsgrupperna stöd till lärande, talböcker och tillgänglighet, samtkatalogisering.

Stöd till lärande-gruppenjobbar med pedagogiska frågor, där jag främst är intresserad av Universelldesign för lärande (UDL).

Som ämnesbibliotekariefungerar jag som ämnets kontakt på biblioteket. Jag undervisar studenter iinformationssökning och referenshantering och har också enskilda möten med studentereller forskare som behöver hjälp med detta. Du kan också kontakta mig om detfinns en bok inom något av mina ämnen som du tycker att biblioteket behöver ellersom du själv behöver för ditt skrivande.

Jag är ämnesbibliotekarieför följande ämnen:

 • Engelska
 • Konsthistoria ochvisuella studier
 • Musikvetenskap
 • Intermediala studier

Mikael Borg

Bibliotekarie

 • HT-biblioteken
 • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
 • Intermediala studier
 • Musikvetenskap
 • Institutionen för kulturvetenskaper
 • Engelska
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mikael.borghtbibl.luse

Telefon 046–222 90 39 (LUX)

Rum LUX:C227

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (Engelska, HT-biblioteken)
Box 192, 221 00 Lund (Avdelningen för konsthistoria och visuella studier, Intermediala studier, Musikvetenskap)

Internpost hämtställe 30 (LUX)

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15