lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Född 1978, fil doktor i modevetenskap (2013).

Jag undervisar på samtliga terminer inom kandidatprogrammet i modevetenskap.

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (11 st)
Recensioner (2 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (40 st)
Tidningsartiklar (10 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Philip Warkander

Universitetslektor, avdelningsansvarig, forskare, programkoordinator
Avdelningen för modevetenskap
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post philip.warkanderkultur.luse

Telefon 042–35 65 17

Mobil 073–409 85 23

Rum Campus Helsingborg C533

Besöksadress Universitetsplatsen 2, Helsingborg

Postadress Campus Helsingborg, Box 882, 25108 Helsingborg