Person

Universitetslektor, forskare, programkoordinator

  • Avdelningen för modevetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post philip.warkanderkultur.luse

Telefon 042–35 65 17

Mobil 073–409 85 23

Rum Campus Helsingborg C533

Besöksadress
Universitetsplatsen 2, Helsingborg

Postadress
Campus Helsingborg, Box 882, 25108 Helsingborg

Född 1978, fil doktor i modevetenskap (2013).

Jag undervisar på samtliga terminer inom kandidatprogrammet i modevetenskap.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (4 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (3 st)

Bokkapitel (15 st)

Recensioner (3 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (41 st)

Tidningsartiklar (20 st)

Övrigt (3 st)

Undervisning

Universitetslektor, forskare, programkoordinator

  • Avdelningen för modevetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post philip.warkanderkultur.luse

Telefon 042–35 65 17

Mobil 073–409 85 23

Rum Campus Helsingborg C533

Besöksadress
Universitetsplatsen 2, Helsingborg

Postadress
Campus Helsingborg, Box 882, 25108 Helsingborg

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15