lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Född 1978, fil doktor i modevetenskap (2013).

Mitt forskningsintresse kretsar kring samtidsmode ur olika perspektiv. Min doktorsavhandling undersökte relationen mellan stil, genus och sexualitet i samtida Stockholm. Mitt nuvarande forskningsprojekt undersöker arbetets organisation ur ett etnografiskt perspektiv, med särskild fokus på den svenska modeindustrin. Utöver det är jag aktiv inom den moderelaterade hållbarhetsforskningen, bland annat genom styrelseuppdrag i Mistra Future Fashion.

Jag är medlem i advisory board för Swedish Fashion Council och Swedish Fashion Talents, är kritiker på Expressen Kultur och skribent för BON Magazine.

2017 kom jag ut med boken Sista skriket, en bok om mode, död och erotik, skriven tillsammans med Emma Veronica Johansson, samt Self_Titled, A book About Our Legacy.

Jag undervisar på samtliga terminer inom kandidatprogrammet i modevetenskap.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Bokkapitel (3 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (36 st)
Tidningsartiklar (8 st)
Övrigt (1 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Styrelsemedlem, Mistra Future Fashion

Medlem i Advisory committee för Swedish Fashion Council

Medlem i Advisory committee för Swedish Fashion Talents

Kritiker, Expressen Kultur (sedan 2016)

Skribent, BON Magazine (sedan 2014)

Författare: Self_Titled, A book about Our Legacy (2017)

Meförfattare: Sista skriket, en bok om mode, erotik och död (2017)

Gästlärare, Beckmans designhögskola (sedan 2009)

Medverkade i utställningen Mode i sju akter på Kulturhuset Stockholm (2016)

Har medverkat med texter för bland andra Nationalmuseum, Textilmuseet i Borås, Hallywlska, Sjöhistoriska museet i Stockholm, Röhsska, Sven-Harrys konsthall samt Svenska Institutet i Paris.

Utnämnts till årets lärare vid Södertörns högskola 2014. Studenternas nomineringstext: "Vi vill nominera Philip Warkander till årets Gullegripen. Vi tycker att Philip är en unik människa som inte sätter sig över eleverna utan är på samma nivå som studenterna. Han är oerhört intelligent, närvarande, positiv och skapar en öppen stämning i klassrummet där alla får komma till tals på ett tryggt sätt. Med humor och på ett personligt sätt, delgav han sina egna erfarenheter och skapade en unik lärarsituation och gemenskap i klassrummet. Trots det komplicerade ämnet genusvetenskap så lyckades han förklara ingående och enkelt. Så trots tidigare uppfattningar eller ovetskap så förstod alla ämnet och blev mer medvetna. Hanvar respektfull och lyhörd mot oss oberoende för vad vi sa eller vilka vi var. Han är en förebild för alla nuvarande och blivande lärare. Han är helt enkelt grymoch förtjänar den här priset!"

Philip Warkander

Universitetslektor, forskare
Avdelningen för modevetenskap
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post philip.warkanderkultur.luse

Telefon 042–35 65 17

Mobil 073–409 85 23

Rum Campus Helsingborg C533

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30