lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i bokhistoria och påbörjar min forskarutbildning under höstterminen 2012.

Mitt avhandlingsprojekt är ett fallstudium av Bo Cavefors bokförlag, verksamt mellan 1959 och 1982. Utifrån detta exempel vill jag undersöka maktförhållanden, relationer och och strategier på svensk bokmarknad under 1960- och 70-talen.

Tidigare har jag studerat på Stockholms universitet. Därifrån har jag en magisterexamen i förlagsvetenskap och idéhistoria, samt en kandidatexamen i statsvetenskap. Min inriktning inom alla dessa ämnen har varit samtidshistorisk. Mer specifikt är jag intresserad av det sena 1900-talet. De decennier som ligger närmast bakåt i tiden och som många av oss därför har både specifika och fasta föreställningar om. På vilka grunder byggs sådana föreställningar? Till vilka kulturella och ideologiska strömningar kan de härledas och på vilka sätt? Vilka är de identitetskonstruktioner som skapats i spelet mellan dem? Den typen av frågor söker jag svaren på.

Forskning

Om forskningen

Förlagshistoria, 1900-tal. förläggarroller, "1968", 1960-tal, svensk bokmarknad, afrikansk skönluitteratur, pocketböcker

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (2 st)
Recensioner (2 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Jag arbetar som frilansande illustratör och skribent. Sedan 2008 har jag varit knuten till Baltic Worlds, en vetenskaplig tidskrift med inriktning på öst- och centraleuropeisk historia och samhällsfrågor, som ges ut av Södertörns högskola. Jag är redaktionsmedlem och tidningens huvudillustratör.

Under åren 2011 och 2012 har jag varit gästredaktör för socialtjänsten.info, en startsida för socialarbetare och socialnämndsledamöter som ligger under nättidningen/databasen politiken.se. Här har jag skrivit om socialpolitiska frågor, politisk litteratur och aktuell samhällsvetenskaplig forskning.

Ragni Svensson

Forskare
Avdelningen för bokhistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post ragni.svenssonkultur.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30