lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Susan Su

Ekonom
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post susan.sukultur.luse

Telefon 046–222 09 62

Rum C332

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30