lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Om forskningen

Projektets fokus ligger på spridningen av förfalskade mediciner i Sveriges multikulturella samhälle och de direkta hälsoriskerna som presenteras för barn. Med utgångspunkt i det svenska samhället fokuserar min forskning på barns hälsokunskap, det vill säga barnens kunskaper om läkemedel och medicinsk upphandling. Syftet är att avgöra i vilken mån barnens sociala och kulturella erfarenheter av tillgång och användning av mediciner kan påverka deras inställningen till hur mediciner ska användas och upphandlas.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Talieh Mirsalehi

Doktorand
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post talieh.mirsalehikultur.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30