lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Som professor i idé- och lärdomshistoria undervisar jag framför allt på avancerad nivå. Min forskning handlar om hur olika organisationer har skapats under de senaste tre-fyra seklerna för att underlätta att kunskapsrön och forskningsresultat kommit användare till del. I synnerhet intresserar jag mig för hur den här typen av kunskapsöverföring möjliggjordes inom jordbruket i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.

Tidigare har jag framför allt ägnat mig åt teknik- och vetenskapshistoria. Jag disputerade i teknikhistoria vid KTH 1997 och arbetade sedan som gästlärare och forskare vid Univ. of Manchester 1997, Linköpings universitet 1998, Univ. of California, Berkeley 2000, Stockholms universitet 2001-2002. År 2002 blev jag docent i teknik- och vetenskapshistoria vid KTH, 2005 lektor i innovationsteknik vid Mälardalens högskola och 2007 professor i teknik- och vetenskapshistoria vid KTH. Jag har även arbetat vid Utbildningsdep. 1999 och varit redaktör för en reality-serie.

Forskning

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (31 st)
Förord (1 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Konferensbidrag (1 st)
Recensioner (16 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (6 st)
Tidningsartiklar (7 st)
Övrigt (3 st)
Handledning vid Lunds universitet (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Ledamot, Forskningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

  • Ledamot av Kärnavfallsrådet sedan 2011
  • Ledamot av Humanities committee of Science Europe, 2013-2015
  • Suppleant i styrelsen för Einar Hansens forskningsfond sedan 2013
  • Suppleant i styrelsen för Clara Lachmanns stiftelse sedan 2015
  • Ledamot av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap från 2016

Thomas Kaiserfeld

Professor, FFU-ansvarig
Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post thomas.kaiserfeldkultur.luse

Telefon 046–222 45 08

Rum LUX:C350

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk