Person

Thomas Kaiserfeld

Professor

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post thomas.kaiserfeldkultur.luse

Telefon 046–222 45 08

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Som professor i idé- och lärdomshistoria undervisar jag framför allt på avancerad nivå. Min forskning handlar om hur olika organisationer har skapats under de senaste tre-fyra seklerna för att underlätta att kunskapsrön och forskningsresultat kommit användare till del. I synnerhet intresserar jag mig för hur den här typen av kunskapsöverföring möjliggjordes inom jordbruket i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.

Tidigare har jag framför allt ägnat mig åt teknik- och vetenskapshistoria. Jag disputerade i teknikhistoria vid KTH 1997 och arbetade sedan som gästlärare och forskare vid Univ. of Manchester 1997, Linköpings universitet 1998, Univ. of California, Berkeley 2000, Stockholms universitet 2001-2002. År 2002 blev jag docent i teknik- och vetenskapshistoria vid KTH, 2005 lektor i innovationsteknik vid Mälardalens högskola och 2007 professor i teknik- och vetenskapshistoria vid KTH. Jag har även arbetat vid Utbildningsdep. 1999 och varit redaktör för en reality-serie.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (3 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (11 st)

Bokkapitel (37 st)

Förord (1 st)

Encyklopediartiklar (1 st)

Konferensbidrag (2 st)

Rapporter (1 st)

Recensioner (20 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (7 st)

Tidningsartiklar (8 st)

Övrigt (3 st)

Handledning vid Lunds universitet (4 st)

Övriga uppdrag och meriter

  • Ledamot av Kärnavfallsrådet sedan 2011
  • Ledamot av Humanities committee of Science Europe, 2013-2015
  • Suppleant i styrelsen för Einar Hansens forskningsfond sedan 2013
  • Suppleant i styrelsen för Clara Lachmanns stiftelse sedan 2015
  • Ledamot av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap från 2016
Thomas Kaiserfeld

Professor

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post thomas.kaiserfeldkultur.luse

Telefon 046–222 45 08

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15