Person

Thomas Kaiserfeld

Prefekt

 • Institutionen för kulturvetenskaper

FFU-ansvarig, professor

 • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post thomas.kaiserfeldkultur.luse

Telefon 046–222 45 08

Besöksadress
Helgonavägen 3, LUX – Hus C, Lund (prefekt)
Helgonavägen 3, Lund (FFU-ansvarig, professor)

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Rum LUX:C318

Som professor i idé- och lärdomshistoria undervisar jag framför allt på avancerad nivå. Min forskning handlar om hur olika organisationer har skapats under de senaste tre-fyra seklerna för att underlätta att kunskapsrön och forskningsresultat kommit användare till del. I synnerhet intresserar jag mig för hur den här typen av kunskapsöverföring möjliggjordes inom jordbruket i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.

Tidigare har jag framför allt ägnat mig åt teknik- och vetenskapshistoria. Jag disputerade i teknikhistoria vid KTH 1997 och arbetade sedan som gästlärare och forskare vid Univ. of Manchester 1997, Linköpings universitet 1998, Univ. of California, Berkeley 2000, Stockholms universitet 2001-2002. År 2002 blev jag docent i teknik- och vetenskapshistoria vid KTH, 2005 lektor i innovationsteknik vid Mälardalens högskola och 2007 professor i teknik- och vetenskapshistoria vid KTH. Jag har även arbetat vid Utbildningsdep. 1999 och varit redaktör för en reality-serie.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (3 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (10 st)

Bokkapitel (34 st)

Förord (1 st)

Encyklopediartiklar (1 st)

Konferensbidrag (2 st)

Recensioner (20 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (7 st)

Tidningsartiklar (8 st)

Övrigt (3 st)

Handledning vid Lunds universitet (4 st)

Övriga uppdrag och meriter

 • Ledamot av Kärnavfallsrådet sedan 2011
 • Ledamot av Humanities committee of Science Europe, 2013-2015
 • Suppleant i styrelsen för Einar Hansens forskningsfond sedan 2013
 • Suppleant i styrelsen för Clara Lachmanns stiftelse sedan 2015
 • Ledamot av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap från 2016
Thomas Kaiserfeld

Prefekt

 • Institutionen för kulturvetenskaper

FFU-ansvarig, professor

 • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post thomas.kaiserfeldkultur.luse

Telefon 046–222 45 08

Besöksadress
Helgonavägen 3, LUX – Hus C, Lund (prefekt)
Helgonavägen 3, Lund (FFU-ansvarig, professor)

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Rum LUX:C318

Länkar

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15