Person

Forskare

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post tove.paulsson_holmbergkultur.luse

Rum LUX:C453

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Fil dr, idé- och lärdomshistoria

Jag disputerade i maj 2017 på avhandlingen Onaturlig födelse: Johan von Hoorn och det obstetriska dilemmat 1680-–1730.

Mina forskningsintressen omfattar medicinsk humaniora; särskilt medicin- och vetenskapshistoria, materialitet, födelse- och dödspraktiker, medicinska/ naturalistiska och religiösa föreställningar om sjukdom, hälsa och lidande.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Forskare

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post tove.paulsson_holmbergkultur.luse

Rum LUX:C453

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15