lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Fil dr, idé- och lärdomshistoria

Jag disputerade i maj 2017 på avhandlingen Onaturlig födelse: Johan von Hoorn och det obstetriska dilemmat 1680-–1730.

Mina forskningsintressen omfattar medicinsk humaniora; särskilt medicin- och vetenskapshistoria, materialitet, födelse- och dödspraktiker, medicinska/ naturalistiska och religiösa föreställningar om sjukdom, hälsa och lidande.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Tove Paulsson Holmberg

Forskare
Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post tove.paulsson_holmbergkultur.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30