Person

Valeria Naters

Utbildningsadministratör

  • Institutionen för kulturvetenskaper

Koordinator

  • Ljudmiljöcentrum
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post valeria.naterskultur.luse

Telefon 046–222 09 46

Mobil 046–222 09 46

Rum LUX:C333

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag arbetar huvudsakligen med administration av forskning och forskarutbildning vid Institutionen för kulturvetenskaper. Jag är även administrativ redaktör för skriftserien Lund Studies in Arts and Cultural Sciences och sekreterare i institutionsstyrelsen.

Jag är koordinator för Ljudmiljöcentrum. Ljudmiljöcentrum är en tvärvetenskaplig centrumbildning ämnad att initiera, samordna och stimulera tvärvetenskaplig forskning om ljud och ljudmiljö. Ljudmiljöcentrum har till uppgift att studera ljudet som fenomen, ljudvärldar och ljudmiljöer ur ett mång- och tvärvetenskapligt perspektiv. Vi är ett gemensamt organ för hela Lunds universitet, för utbildning och forskning samt samverkan med samhället i stort i frågor som rör ljud och ljudmiljöer.

Övriga uppdrag och meriter

Ledamot i valberedningen, Institutionen för kulturvetenskaper: 2021-01-01 till 2023-12-31.
Valeria Naters

Utbildningsadministratör

  • Institutionen för kulturvetenskaper

Koordinator

  • Ljudmiljöcentrum
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post valeria.naterskultur.luse

Telefon 046–222 09 46

Mobil 046–222 09 46

Rum LUX:C333

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15