lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Arbetsmarknadsdag

9 oktober 2019 13.00-15 | LUX AULA

Vad ska du jobba med när du är färdig med din utbildning?

Om du precis börjat läsa hos oss kan examen och jobb verka långt borta, men det är bra att redan från start ha siktet inställt på vart du vill komma! För att ge inspiration och kunskaper kring vägar till arbete bjuder vi in till årets arbetsmarknadsdag den 9 oktober.

Temat för dagen är praktik och arbete, så vi har bjudit in företrädare för några populära praktik- och arbetsplatser för att prata om praktik och arbete hos dem:

  • Patrick Amsellem, Skissernas Museum
  • Ewa Stenberg, Malmö universitetsbibliotek
  • Yvonne Andersson, Kulturen

Dessutom har vi bjudit in en grupp alumner, fd studenter på institutionen, som du kan prata med om deras vägar från studier till jobb.

Vi humanister, oavsett om vi läser kurser och sätter samman vår egen examen eller om vi läser på ett program, arbetar på många olika sorters arbetsplatser. Våra vägar till jobb är många och mycket varierande och vi behöver oftast själva navigera oss fram till det jobb som vi vill ha. Många av våra utbildningar erbjuder praktik som en del av utbildningen, och det är ett sätt att ta ett första steg ut i yrkeslivet.

På arbetsmarknadsdagen får du en möjlighet att lyssna på och prata med de som gått från studier till jobb och lära dig av deras erfarenheter. Det hjälper dig att fundera över hur du vill kombinera kurser i din utbildning och det hjälper dig att tänka kring många olika framtida yrkesroller.

Passa på att lära av de som studerat samma ämnen som du och som idag jobbar på många olika arbetsplatser. Vi bjuder på fika!

LUX aula den 9 oktober kl 13-15, med fika och alumner att fråga ut i foajén.

Ingen föranmälan behövs, alla är välkomna!

Om du har specifika frågor kring din utbildning så är det också bra att prata med våra studievägledare, de finns tillgängliga alla vardagar hela läsåret.
https://www.kultur.lu.se/utbildning/studievagledning/

Kontaktinformation

Björn Fritz
Studierektor

Telefon 046–222 09 44

E-post bjorn.fritz@kultur.lu.se