Forskarutbildning

Institutionen för kulturvetenskaper har forskarutbildning inom ämnena biblioteks- och informationsvetenskap, bok- och bibliotekshistoria, etnologi, idé- och lärdomshistoria, konsthistoria och visuella studier samt musikvetenskap. Läs mer om forskarutbildning