Masterprogram i historiska studier

Programkod: HAHII
Engelsk titel: Master's Programme in History
Högskolepoäng: 120
Inriktningar:

  • Historia
  • Idé- och lärdomshistoria

Se utbildningsplanen på Historiska institutionens webbplats

Masterprogrammet i historiska studier är ett samarbete mellan historia och idé- och lärdomshistoria. Programmet startar varannan höst. Mer information om programmet finns på Historiska institutionens webb.

Till Historiska institutionens programhemsida för masterprogram i historiska studier

Information om nästa utbildningstillfälle

Utbildningen ges nästa gång: höstterminen 2025
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2025 – 2027
Behörighet: filosofie kandidatexamen i historia, idé- och lärdomshistoria, religionshistoria, historisk antropologi, Europakunskap, genusvetenskap med historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller annat ämne med historisk inriktning.

Terminsöversikt

Masterprogrammet i historia har två inriktningar: historia och idé- och lärdomshistoria. Alla kurser som ingår i inriktningen för idé- och lärdomshistoria presenteras via länken nedan. På respektive kurshemsida finns kursplaner, schemalänkar, information om kursansvarig osv.

Utbildningen söks via antagning.se

Masterprogrammet ges på svenska och kan endast sökas via www.antagning.se

Nästa anmälningsperiod för programmet öppnar i mitten av mars 2025. Sista anmälningsdag är i mitten av april.

Kontaktinformation

David Dunér, professor i idé- och lärdomshistoria

E-post 

david.dunerkultur.luse

Telefon 046–222 09 61

Rum LUX:C346

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Studievägledare

Henrik Brissman, studievägledare

E-post henrik.brissmankultur.luse

Telefon 046–222 46 99

Rum LUX:C311

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

En spira som ser ut som en sol.

Masterprogram i historiska studier

Folder om inriktningarna historia och idé- och lärdomshistoria.

En staty föreställande en person som håller i en bok.

Kompetensprofil – idé- och lärdomshistoria

En folder om idéhistorikers kunskaper och kompetenser.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2024-03-25