Allis Stenvall, modevetenskap

Allis Stenvall läser fjärde terminen inom Kandidatprogrammet i modevetenskap vid Lunds universitet. Utbildningen finns på Campus Helsingborg och startade 2012. Det är en kulturvetenskaplig utbildning med inriktning mot modevetenskap. Just nu lutar hon åt att jobba med marknadsföring och branding efter avslutad examen.
 

Hur hittade du Kandidatprogrammet i modevetenskap?
– Jag letade efter en utbildning inom mode då jag har ett starkt intresse av ämnet i teori och praktik, och hittade modevetenskapen. Beskrivningen av kursen klingade rätt och svarade på vad jag efterfrågade. Vad är modevetenskap?
– Modevetenskap är en interdisciplinär tvärvetenskaplig lära som undersöker modets teori och praktik utifrån kulturella, historiska och ekonomiska perspektiv och uppmuntrar ett kritiskt och synsätt. Då det globala samhället påverkas av fenomenet mode är en djupare förståelse relevant, för att förstå samtid, historia och framtid. Stor tyngd läggs på visuell media och hållbarhet, vilket är otroligt relevant för samtid och framtid då konsumtion och produktion är en stor del i arbetet för hållbarhet. Vad har du för målsättning med dina studier inom modevetenskap?
– Att förstå hur design, mode och kläder påverkar individen och applicera detta i ett större sammanhang. Samt gagna personlig och akademisk utveckling för en god attityd gentemot och en hållbar karriär inom mode. Vem ska söka till kandidatprogrammet i modevetenskap?
– Modevetenskapen är ett brett fält, som studerar historia, kultur, ekonomi och miljö genom ett mode-fokus. Är du nyfiken på hur mode har förändrats och förändras, parallellt med samhälleliga utvecklingar, ska du söka till Kandidatprogrammet i modevetenskap på Campus Helsingborg. Kandidatprogrammet i modevetenskap innehåller en valbar termin (termin fem). Då kan man söka valfria kurser eller välja att studera utomlands en termin.Om valbar termin/utbytesstudier/praktik
– Jag kommer prioritera kursers innehåll under min valbara termin och anpassa mig efter var de finns. – Till din valbara termin är det bra om du funnit dina intresseområden inom mode, så du kan utveckla dina färdigheter och specialisera dig, tipsar Allis. Utbildningen innehåller också verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/praktik under den sjätte terminen. Allis har redan provat på praktik utanför utbildningen. En praktik hon sökte på eget hand. – Jag praktiserade hos ASFB, Association of Swedish Fashion Brands under sommaren 2018. Denna praktik var inte schemalagd av utbildningen utan söktes på eget initiativ. Det var otroligt lärorikt att få inblick i hur den svenska modebranschen fungerar och hur Sverige kan arbeta för att främja svenskt mode, samt att närmare få bli bekant med möjligheter inom tekniska innovationer och mode från ett hållbarhetsperspektiv.


Publicerat 2019-03-29.

Porträttbild
Fotograf: Evelina Danielsson Valladares

Namn: Allis Stenvall
Utbildning: Kandidatprogram i modevetenskap, 180 hp
Studentengagemang: Instagram @modevetenskap_lu, Modevetenskaplig tidskrift Vestige (under lansering), studentambassadör för Fashion Revolution.

Mina tre bästa tips till dig som ska studera på Campus Helsingborg: Var nyfiken, ta vara på dagarna och drick OATLEY till kaffet.
 

Läs om utbildningen i modevetenskap här

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2021-04-01