Anton Persson, student i digitala kulturer

#utbildningpågår

Vilket ämne studerar du och vilken kurs håller du på med just nu?

Jag studerar kandidatprogrammet Digitala Kulturer och är inne på min fjärde termin. Vi har precis avslutat kursen Produktion - Utvärdering och ska nu dra igång med verksamhetsförlagd utbildning (VFU), som innebär att vi ska praktisera de åtta kommande veckorna.

Vi har under den senaste veckan övergått till digital undervisning, hur har det gått för dig?

Eftersom vi precis skickat in vår hemtenta och som jag brukar sitta hemma har det ännu inte påverkat mig särskilt mycket. Vi skulle dock ha ett seminarium dagen innan inlämning och under omständigheterna fick denna genomföras digitalt. Det var väldigt annorlunda i jämförelse med hur man brukar uppleva seminarium, men likväl kul att uppleva något nytt. Vår kandidat kretsar mycket kring digitaliseringen i samhället, så jag tror att det är lärorikt för oss att utsättas för undervisning som sker digitalt.

Att sitta hemma och studera samt att följa undervisning digitalt, kan vara en utmaning som både känns rolig och svår. Hur upplever du att studierna fungerar efter omställningen?

Än så långe håller jag god självdisciplin och försöker så gott jag kan att sköta mina studier under omständigheterna som råder. Omställningen till Canvas kom lägligt, eftersom jag tycker det är en mycket bättre plattform för oss studenter vilket gör det lättare att följa undervisningen digitalt.

Vad upplever du som svårast i den nya situationen?

Det mest utmanade för mig hittills har varit att jag inte får samma möjlighet att träffa mina kurskamrater som tidigare. Att inte behöva ta sig till skolan varje dag tror jag att somliga till och med kan välkomna, men bristen på det sociala utbytet har varit mest påfrestande för mig personligen. Det tror jag många fler än jag kommer uppleva ju längre denna situationen fortgår.

Har du några bra tips till andra studenter om hur man kan strukturera sina studier hemifrån på ett bra sätt?

Hittills har det fungerat bra för mig att ta mig an dagen precis som om den vore en normal dag. Att komma upp i tid, sätta sig framför datorn och ta tag i sina uppgifter tror jag är viktigt för att kunna bibehålla sina rutiner. Om jag skulle börja skjuta upp saker bara för att jag kan är risken att jag skulle bli allt latare och i slutändan inte lyckas uppnå de resultat jag strävar efter.

Vi hoppas så klart att detta inte ska bli långvarigt och att vi snart kan återgå till LUX igen men om detta fortgår – hur tänker du kring dina studier till hösten?

Till hösten hoppas jag få chansen att studera utomlands. Om situationen är sig lik runtom i världen som den är idag är jag dock lite tveksam till om jag kommer att åka. Jag tror att en väldigt betydande del av att få studera utomlands är att få uppleva hur det är att sitta i föreläsningssalarna, lyssna på lärarna och på så vis lära känna nya människor. Om det fortsätter att vara digital undervisning till hösten får jag överväga om jag ska åka, men förhoppningen är självklart att situationen ska ha bättrat sig till dess!
 

Bärbar dator på ett bord.
Öppna datorn i tid, även om du sitter hemma!
Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-07-02