Filippa Kugelberg, student i etnologi

#utbildningpågår

Vilket ämne studerar du och vilken kurs håller du på med just nu?

Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs.

Vi har under den senaste veckan övergått till digital undervisning, hur har det gått för dig?

Just nu har vi, etnologerna, hemtentamen som vi skriver enskilt som avslutande moment på delkurs 2. Det har öppnats diskussionsforum via Canvas och digitalundervisningen påbörjas under delkurs 3. Lärarna kommer att spela in sina föreläsningar samt all information och till stor del det material som behövs kommer finnas tillgängligt via Canvas. Seminarium kommer sker via videosamtal. Vi studenter har även skapat en klassgrupp via Facebook där vi hjälps åt angående litteratur och andra frågor som kommer upp efterhand samt uppmuntrar varandra och håller kontakt. 

Att sitta hemma och studera samt att följa undervisning digitalt, kan vara en utmaning som både känns rolig och svår. Hur upplever du att studierna fungerar efter omställningen?

Först och främst är det tråkigt att inte kunna träffa mina kursare, både socialt men också i att kunna hjälpas åt och diskutera litteraturen. Det känns även synd att gå miste om mötet mellan föreläsare och studenter, då frågor kan komma upp under föreläsningar i klassrummet. Det blir en utmaning att få samma typ av dialog via Canvas. Etnologi är ett ämnet som är teoretiskt, men innefattar även en hel del praktiska moment. Det innebär att vi kommer att gå miste om studiebesök och gruppövningar. Det känns mycket tråkigt.

Vad upplever du som svårast i den nya situationen?

En utmaning blir att planera min tid väl och att studera ”lagom” mycket. När man tar sig till universitetet förbereder man sig också mentalt på att arbeta och planera studierna efter föreläsningarna.

Har du några bra tips till andra studenter om hur man kan strukturera sina studier hemifrån på ett bra sätt?

Ett tips är att planera dagen och sätta upp delmål för vad en ska hinna med under sin studiedag. Dela upp litteraturen, läs i etapper och anteckna under tiden. Även om en har en dålig dag, sitt hellre korta stunder än inga alls. Skriv då ner frågor som har kommit upp under läsningens gång, för när en kommer igång att skriva, dyker det alltid upp nya funderingar och idéer. Två andra tips som fungerar för mig i att få fokus är att ha monoton musik med lite puls i öronen. Det avskiljer omgivning och ger en rytm till skrivandet. Likaså att ta pauser med jämna mellanrum, ta frisk luft eller gå en kort promenad. Det hjälper!

Vi hoppas så klart att detta inte ska bli långvarigt och att vi snart kan återgå till LUX igen men om detta fortgår – hur tänker du kring dina studier till hösten?

Jag kommer vilja fortsätta studera. Det är viktigt för mig att fortsätta nu när jag väl har kommit igång och arbetat upp en studieteknik etc. Vi får ta det för vad det är och göra vårt bästa.
Student sitter och arbetar med bärbar dator vid bord i ett vardagsrum.
Detta är min studieplats för närvarande. Det är tentatider och jag är i sluttampen på min hemskrivning. Efter att ha suttit i min lägenhet i Malmö, i en veckas tid, var det väldigt skönt med miljöombyte. Sitter hos min mamma och ser ut över trädgården som blir grönare för var dag som går. Jag har elektronisk musik i öronen som underlättar skrivprocessen och ser hela tiden till att ha något varmt att dricka.
Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-07-02