Ludwig Qvarnström, lärare i konsthistoria och visuella studier

#utbildningpågår

Vilka kurser och moment arbetar du med just nu?

Just nu arbetar jag främst med kursen ”Swedish Art in a Scandinavian Context”. Det är en kurs som riktar sig till utbytesstudenter varav många redan för en vecka sedan åkte hem till sina respektive hemländer. Dessutom handleder jag 6 masterstudenter på vårt masterprogram ”Visual Culture” och inom kort kommer jag börja arbete med en läskurs och senare uppsatsskrivandet på vår fortsättningskurs (B-kurs) i konsthistoria och visuella studier.

Nu har vi övergått till digital undervisning, hur har det gått för dig?

Övergången till distansundervisning har gått relativt enkelt och smidigt. Föreläsningarna jag brukar hålla på ”Swedish Art in a Scandinavian Context” spelar jag in och lägger ut i Canvas åt studenterna. Är man väl förberedd att ge en föreläsning på campus så är det ganska enkelt att spela in. Man behöver ingen extra utrustning utan kan enkelt göra det i exempelvis Canvas Studio-funktion. Jag lånade min yngsta sons headset (eller gaming set som han kallar det) för att få lite bättre ljud när jag spelar in. Jag är väldigt glad att vi övergick till Canvas för ett halvår sedan, det underlättar enormt för oss idag. Handledningen med studenterna kan göras via Zoom vilket de flesta av oss är vana vid från andra sammanhang. En del av de planerade seminarierna har omvandlas till instuderingsfrågor och inlämningsuppgifter istället. Det hela är ganska enkelt men samtidigt ganska ovant eftersom jag annars träffar studenter nästan varje dag och kan då kolla av med dem hur saker och ting går. Nu är det svårt att avgöra hur vårt arbete mottas och om det fungerar bra eller inte.

Vad upplever du som svårast i den nya situationen? Hur har du lyckats lösa det?

Den största utmaningen ligger i att kunna ersätta den mer spontana och direkta kommunikationen med studenterna som man kan skapa på seminarier och även anslutning till föreläsningar. Digitala möten fungerar utmärkt i många fall men blir aldrig riktigt detsamma. Jag tänker exempelvis på de frågor man får från de lite blygare studenterna i slutet av ett undervisningspass när de övriga är på väg ut. Sen är det våra exkursioner som utgör viktiga inslag i utbildningen. Denna termin var det planerat att jag skulle ta en grupp studenter till Historiska museet, Skissernas museum och även på en stadsvandring i Lund. Inget av detta kan genomföras så nu undersöker jag möjligheterna att spela in filmer på plats och skapa ett kompletterande instuderingsmaterial åt studenterna. Tyvärr kan det aldrig fullt ut ersätta studier in situ.

Har du några bra tips till studenter om hur man kan strukturera sin studier hemifrån på ett bra sätt?

Ta del av den information som lärare lägger ut i Canvas och skickar ut via mail etc och ha lite tålamod nu i början med att det kan bli lite rörigt. Om den dagliga kontakten med lärare och andra studenter försvinner så behöver många ersätta det med en annan struktur att följa. Jag upplever det själv ofta att jag lätt tappar fokus om jag inte i förväg bestämt vad som ska göras. Så ett tips är att lägga upp ett schema för sig själv som kan följas dag för dag. Gör helt enkelt listor på vad som ska läsas, skrivas etc. Och sen, ta pauser! Gå ut i den friska vårluften lite då och då!

Har du några tips till andra lärare om vad man kan tänka på i denna situation?

Vi behöver vara väldigt tydliga i vår information till studenter och idag tycker jag den bästa kanalen är Canvas. Med en tydlig och enkelt struktur i Canvas och att dessutom vara tillgänglig för studenterna via exempelvis mail tror jag vi kommer mycket långt med. Sen får vi helt enkelt lita på att studenterna gör sin del och tar sina studier på allvar även nu när de får göra det mesta på egen hand.

Till sist – vad önskar du mer än allt just nu?

Att vi får fortsatt vackert väder så man kan komma ut mycket och hämta kraft i naturen efter de långa dagarna framför datorn.
Lärare vid skrivbordet framför en dator.
Här står jag och spelar in en föreläsning om svenskt porträttmåleri under renässansen. Så kul är det!
Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-07-02