Moa Petersén, lärare i digitala kulturer

#utbildningpågår

Vilka kurser och moment arbetar du med just nu?

Tentarättning på kandidatprogrammet i digitala kulturer: kursen Forskningsmetoder på termin 6 och kursen Text som redskap på termin 2. Jag handleder fyra uppsatser samt är kursansvarig för kandidatuppsatskursen Examensarbete på termin 6. Jag har delat kursansvar för praktikkursen Att förstå digitala kulturer genom verksamhetsförlagd utbildning, samt är handledare för 15 studenter som påbörjade sin praktik i onsdags.

Nu har vi övergått till digital undervisning, hur har det gått för dig?

Jag blev nästan precis färdig med två kurser innan omställningen så de påverkades inte nämnvärt. Praktikkursen handleds på distans, så det är inga förändringar där. Uppsatskursen blir tyvärr utan sina fysiska textskrivarseminarier, men de har flyttat in i digitala rum i stället. Den individuella handledningen av uppsatserna får ske via Skype eller telefon vilket funkar bra.

Vad upplever du som svårast i den nya situationen? Hur har du lyckats lösa det?

Det svåraste har varit de praktikstudenter som stött på problem eftersom deras praktikvärdar har svårt att ta emot dem i nuvarande situation. I de fallen har vi fått lösa det genom att skjuta upp praktikperioden för enskilda studenter eller att tillsammans med praktikvärdarna anpassa de uppgifter studenterna får så att de delvis blir virtuella. Det har varit ett visst pussel och mycket oro från studenternas sida att ta hand om – via mail. Där hade jag velat träffa dem personligen och försäkra mig om att de kände sig omhändertagna.

Har du några bra tips till studenter om hur man kan strukturera sin studier hemifrån på ett bra sätt?

Fixa en avskild studieplats i hemmet och jobba där. Det kan vara svårt om arbete och fritid blandas ihop sömlöst. Försök att hålla dem åtskilda. Ta promenader.

Har du några tips till andra lärare om vad man kan tänka på i denna situation?

Behåll lugnet och låt studenterna känna att de är prioriterade. Var tillgänglig och sprid trygghet.

Till sist – vad önskar du mer än allt just nu?

Jag hoppas att det fortsätter att vara fint väder så att man ta sköna pauser i friska luften.
En person sitter i en gul fåtölj i ett rum med många växter. Två katter klättrar på fåtöljen.
Ja, det är såhär det ser ut när jag sitter och rättar idag. Pappa katt och dotter klänger på mig för jämnan.
Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-07-02