Olivia Ghosh, student i digitala kulturer

#utbildningpågår

Vilket ämne studerar du och vilken kurs håller du på med just nu?

Jag studerar 4:e terminen på utbildningen kandidatprogram i digitala kulturer. Just nu har vi precis avslutat kursen Produktion – Utvärdering som handlade om utvärdering av digital medieproduktion, kommunikation och kultur.

Vi har under den senaste veckan övergått till digital undervisning, hur har det gått för dig?

Kursen avslutades med undervisning online, i form av videochatt med lärare och kursare. Detta har enligt mig fungerat bra även fast kvalitén på undervisningen kanske inte uppnått riktigt samma nivå som förut. Att onlineundervisning är ett alternativ och tillhandahålls anser jag vara en fullt tillräcklig lösning i tider när man måste anpassa sig till rådande omständigheter.

Att sitta hemma och studera samt att följa undervisning digitalt, kan vara en utmaning som både känns rolig och svår. Hur upplever du att studierna fungerar efter omställningen?

För mig har det inte varit några problem att studera hemifrån. Det är tråkigt att inte vara på LUX och inte få träffa min klass, men just nu får vi alla göra det bästa av tillvaron. Jag upplever hemmastudierna som positivt i den bemärkelsen att jag själv kan planera mina studier mer flexibelt utifrån min dag.

Vad upplever du som svårast i den nya situationen?

Det svåraste för mig har varit att anpassa mig socialt. Allt från klassfester till resor under vårterminen har nu blivit inställda. Jag upplever det jobbigt att behöva isolera mig och inte längre få umgås med vänner på samma sätt. Jag har sett fram emot denna vår och inser att den inte kommer bli som förväntat.

Har du några bra tips till andra studenter om hur man kan strukturera sina studier hemifrån på ett bra sätt?

Jag gå upp tidigt för att komma igång med plugget redan på morgonen för att behålla min vanliga veckorutin. En planerad vecka och rutiner generellt fungerar för mig när det gäller att få studierna gjorda.

Vi hoppas så klart att detta inte ska bli långvarigt och att vi snart kan återgå till LUX igen men om detta fortgår – hur tänker du kring dina studier till hösten?

Till hösten har jag sökt utbyte inom Europa, något som jag sett fram emot en längre tid nu, och hoppas såklart fortfarande att det ska bli av. Självklart får jag ställa in mig på att det finns en möjlighet att det inte blir av på grund av Covid-19. Jag kommer att söka kurser till höstterminen som en backup och antar då att de kommer att utföras online, vilket jag då får anpassa mig till.
Dator på ett bord framför en soffa.
Min nuvarande studieplats.
Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-07-02