Petra Larsson, studievägledare för modevetenskap

#utbildningpågår

Nu har vi övergått till digital undervisning – vad innebär det för dig i din roll som studievägledare?

Att jag saknar mina samtal med studenterna! Det är tomt i korridorerna och inga spontana besök. Så istället blir det mer mailkontakt och telefonsamtal. Det är viktigt för mig att de vet att jag är på plats, digitalt.

Vad upplever du som svårast i den nya situationen? Hur har du lyckats lösa det?

Det svåraste är ju att mötas fysiskt. Det är i de mötena som samtalen blir mer levande. En stor del i vägledningen är inte bara orden som förmedlas utan även kroppsspråket. Kroppsspråket säger mycket i ett samtal. Man kan se missförstånd, oro, glädje, förståelse, stress, närvaro, igenkänning genom bland annat ansiktsuttrycket. Ett viktigt instrument för oss studievägledare.  Jag försöker lösa det genom att i mailkontakten se till att vara tydlig, förmedla korrekt information och ställa konkreta frågor. Men också att de vet att vi kan mötas digitalt eller att jag kan ringa dem.

Har du några bra tips till studenter om hur man kan strukturera sina studier hemifrån på ett bra sätt?

  1. Gör ett enkelt schema. Se bild som exempel.
  2. Vad har du för mål för veckan? Vad tänker du att du ska vara klar med? Skriv upp.
  3. Delmål. Under varje dag bestämma vad du ska göra, hur mycket du ska läsa, uppgifter du ska skicka in osv.
  4. I schemat skriv även in vardagliga saker såsom lunch, tvätt, disk, samtal du behöver göra och dylikt. Då är det mycket lättare att jobba med studierna fokuserat för att sen ta tag i det andra. Stryk över det du har gjort i schemat.
  5. Distraktioner! Lägg undan mobilen under tiden du arbetar. Bestämt dig för att sitta koncentrerat 20-30 minuter. Ta en mikro-paus och fortsätt igen.
  6. Efter varje dag, gå igenom målen du satt och reflektera över vad som var bra och vad du behöver flytta fram till nästa dag.
  7. Naturligtvis är det viktigt att närvara vid de digitala föreläsningarna och följa eventuella läsanvisningar. Det underlättar ditt arbete enormt.
  8. Fastnar du? Ta frisk luft och gå sen tillbaka till studierna.
  9. Njut av det du har åstadkommit och gå igenom ditt schema så du ser vad du faktiskt har gjort.

Har du tips till de som just nu funderar på att söka studier inför hösten 2020 – hur ska de tänka nu när situationen ser ut som den gör?

Just nu ser det ju ut som det gör! Hur det är till hösten kan ingen sia om. Med andra ord – livet måste gå vidare och det finns otroligt mycket att studera! OM man inte söker, så har man mindre alternativ att välja på till hösten. Jag tycker också att de som är nyfikna på ett program eller ämne gärna kan kontakta studievägledarna som finns där och ställa sina frågor. På modevetenskap flyter föreläsningarna på digitalt och alla gör allt de kan för att det ska kännas någorlunda som vanligt. Det är en inställning som kommer fortsätta så länge situationen är som den är.

Till sist – vad önskar du mer än allt just nu?

Förutom att alla ska vara friska: att detta snart är över så jag kan få vägleda nyfikna, osäkra, intresserade studenter/blivande studenter igen på Campus!
Tomt arbetsrum med dörren öppen mot korridoren.
Tomt utan studenterna!
Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-07-02