Thomas Olsson, lärare i musikvetenskap

#utbildningpågår

Vilka kurser och moment arbetar du med just nu?

Just nu arbetar jag med att undervisa på två delkurser: Filmmusik inom fortsättningskursen i musikvetenskap och Musikproduktionsanalys inom fortsättningskursen i musikproduktion, samtidigt som jag just har tillverkat en omtenta för delkursen Musikaliska perspektiv, också inom fortsättningskursen i musikproduktion, börjat planera schemat för HT20, har kontakt med vår nye vikarierande lektor om undervisning och undervisningsmetoder samt läser ansökningar för vår doktorandtjänst. Administrationen är också kontinuerlig, där finns diverse saker som ska göras, både väntade och oväntade. Nästa steg blir att rätta omtenta och tentorna på de kurser jag nämnt + att förbereda undervisningen på en ny delkurs som jag måste lägga om till en digital version.

Nu har vi övergått till digital undervisning, hur har det gått för dig? Vad upplever du som svårast i den nya situationen? Hur har du lyckats lösa det?

Omställningen till digital undervisning har gått bra, men har också varit mycket tidskrävande. Canvas är inte alltid det perfekta verktyget, i alla fall inte för ämnet musikvetenskap. För mig som utbildningsansvarig har det också inneburit frekventa kontakter med timlärare och, som jag nämnde, en ny lärare. Det svåraste i situationen är i musikvetenskaps fall, att lösa problemet med att den undervisning vi normalt genomför i salar med särskild utrustning och i musikstudion på LUX måste göras om till distansundervisning. I och med att studenterna inte har ens i närheten av den nivå på utrustning som vi använder i de salarna blir det omöjligt att genomföra undervisningsmoment som avancerad lyssning, filmmusik i 5.1-ljud eller vissa typer av inspelning. Uppgifterna har fått göras om, både vad gäller innehåll och form.

Har du några bra tips till studenter om hur man kan strukturera sin studier hemifrån på ett bra sätt?

  • Planera studierna.
  • Dela in dagen i studieperioder, pauser och andra aktiviteter.
  • Drick mycket te. Drick te ofta.
  • Håll er friska och informerade.

Har du några tips till andra lärare om vad man kan tänka på i denna situation?

  • Dela (och dela med dig av) erfarenheter av distansundervisning.
  • Tänk på att det digitala material du nu tvingas göra är material som du i bästa fall kan återanvända när vi återvänder till normalläge.
  • Planera ännu mer än vanligt.
  • Var ännu tydligare än vanligt vad gäller instruktioner till studenterna.
  • Drick te ofta och i stora mängder.

Till sist – vad önskar du mer än allt just nu?

Just nu önskar jag mig andrum, ledighet och vilken aktivitet som helst som jag gör för att jag vill, inte för att jag måste. Och en stor kopp te.
En person sitter vid ett bord och jobbar vid en dator. På bordet ligger böcker utspridda.
Thomas hemmakontor.
Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-07-02