Kompetensprofil förlags- och bokmarknadskunskap

Utbildning i förlags- och bokmarknadskunskap vid Lunds universitet

Förlags- och bokmarknadskunskap är ett ämne inriktat mot alla aspekter av bokens samhälle: förlag, bokmarknad, försäljningssystem, digitalisering av böcker, läsning, litteraturens plats i samhället, sociala, ekonomiska och praktiska aspekter av böcker och litteratur.

I utbildningen behandlas olika delar av förlagets arbete, förlags- och bokmarknadskunskap och teoretiska perspektiv på bokmarknaden. Kursen är både inriktad mot förlagets yttre och inre arbete. Bland annat ingår manusbearbetning, copyskrivande, bokdesign och kunskap om produktion av tryckt och digital bok. Du kommer även att få kunskaper och insikter i förlagets arbete med marknadsföring, marknadsanalys, förlagsekonomi och förlagsjuridik. Du kommer att arbeta med autentiska manus och exempel i uppgifter, workshops och seminarier och möta många lärare verksamma inom branschen.

Under kursens gång kommer du att komma i kontakt med flera av bokmarknadens olika segment, exempelvis allmänlitteratur (både fack- och skönlitteratur), barnböcker och läromedel. Eftersom hela bokbranschen är i förändring finns inom kursen också viktiga avsnitt om produktion och spridning av digital utgivning, exempelvis e-böcker. Förutom praktiska uppgifter kommer du att lära dig använda kulturteoretiska perspektiv på bokmarknaden samt skriva en självständig uppsats.

 • att redaktionellt bearbeta olika typer av texter
 • att bedöma och sammanfatta manus
 • att grafiskt utforma en bok i InDesign
 • att genomföra marknadsanalyser för bokbranschen
 • att planera och genomföra olika typer av marknadsföring för böcker

 • redaktionell text- och bildbearbetning
 • den samtida bokbranschen
 • marknadsföring och marknadsanalys
 • modern bokproduktion
 • grafisk formgivning av böcker
 • e-böcker och digital utgivning

Humanister skaffar sig generella kompetenser i sin utbildning utöver de ämnesspecifika. Humanister ...

 • har stor frihet när det gäller att sätta samman en personlig utbildningsprofil; huvudämnet kan kombineras fritt med ett eller flera andra ämnen och utbildningen kan vara antingen tvärvetenskaplig eller specialistinriktad
 • kan jobba självständigt och disciplinerat och utvecklar en vana att jobba mot en deadline
 • kan påbörja, driva och avsluta arbeten och projekt och är vana vid självständigt problemlösande
 • kan förklara komplicerade akademiska texter och forskning på ett lättförståeligt vis
 • har ett utvecklat kritiskt tänkande och behärskar diskussion, argumentation, reflektion och analys
 • kan handskas med stora mängder data, bedöma risker och dra slutsatser
 • har förmåga att snabbt inhämta information och effektivt granska den samt är vana vid källvärdering och källkritik
 • kan skriva rapporter, såväl vetenskapliga som populärvetenskapliga

 • förläggare
 • redaktörer
 • lektörer
 • grafiska formgivare
 • lärare
 • informatörer
 • kommunikatörer
 • kulturjournalister
 • författare

... och inom

 • bokbranschen
 • agentverksamhet
 • bibliotek
 • förlagsbranschen
 • medierna
 • kulturadministration och kulturproduktion

 • förlags- och bokmarknadsanalyser
 • redaktionell text- och bildbearbetning
 • lektörsbedömning
 • grafisk formgivning
 • informationssökning
 • textproduktion
 • marknadsföring och marknadsanalys

... då ska du anställa en förlagsvetare!

utsnitt av omslagsbilden till den tryckta kompetensprofilen.

Kompetensprofilen finns också som tryckt folder

Välkommen att hämta ditt exemplar hos studievägledarna på Institutionen för kulturvetenskaper.

Examen

En filosofie kandidatexamen består av universitetsstudier i tre år på grundnivå, varav tre terminer (1,5 år) i ett huvudämne (huvudområde). Beroende av vad man kombinerar sitt huvudämne med skaffar man sig kompetenser för olika yrken/yrkesområden.

En filosofie masterexamen består av två års studier på avancerad nivå.

Läs mer om vägar till examen på webben:
www.kultur.lu.se/examen

 

Är du intresserad av att läsa förlags- och bokmarknads­kunskap?

Klicka här för att läsa mer om grund- och fortsättnings­kursen.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2023-11-29