lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsvägar inom etnologi

Du kan läsa etnologi i tre terminer – grundkurs, fortsättningskurs och kandidatkurs – sammanlagt 90 högskolepoäng. Därefter kan du fortsätta med påbyggnadskursen Kvalificerad arbetspraktik och projektarbete (30 högskolepoäng) som övar dig i att omsätta dina etnologiska kunskaper i arbetslivet.

Har du en kandidatexamen finns också möjligheten att studera vidare på avancerad nivå inom tex det internationella masterprogrammet Master's programme in Applied Cultural Analysis (MACA) eller Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM).

Utbildningsvägar för etnologistudenter