Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • ABMM74


Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i ABM, museologi

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-01-16 – 2023-06-04

Kursansvarig: Björn Magnusson Staaf
Lärare: Björn Magnusson Staaf

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15