Kurs

Kursen ILHA11 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Kurskod: ILHA11
Engelsk titel: History of Ideas: Level 1
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2013.

Kurstillfälle: höstterminen 2013
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2013-09-02 – 2014-01-19
Anmälningskod: LU-31201
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1)

Kursansvarig: Charlotte Christensen-Nugues

Beskrivning

Idé- och lärdomshistoria behandlar idéernas historia och vetenskapshistoria från antiken till idag. Ämnet försöker fånga in olika epokers och samhällsgruppers världsbilder, det som är kännetecknande för en tidsålder och en kultur. Du kommer att ställas inför frågor som rör uppfattningen om Gud, Naturen, Människan, Samhället och Historien. Du kommer inom kursen att diskutera idéspridningen, hur teorier och synsätt förflyttat sig, mottagits och förvandlats. Särskilda områden som studeras utöver de filosofiska, religiösa och politiska idéernas och naturvetenskapernas historia, är medicinens och teknikens historia, på senare år även könssystemens historia.

Idé- och lärdomshistoria kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180hp)

Kursen är utlyst med kurskod ILHA11, men byter kurskod till ILHA01 under VT14.

Ingående delar

  • Delkurs 1: Antiken och medeltiden, 7,5 hp
  • Delkurs 2: Renässansen och den vetenskapliga revolutionen, 7,5 hp
  • Delkurs 3 Upplysningen och romantiken, 7,5 hp
  • Delkurs 4: Den moderna världsbildens framväxt, 4 hp
  • Delkurs 4: Den moderna världsbildens framväxt - Paper, 3,5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15