Kurs

Kurskod: KOVU02
Engelsk titel: The Arts, Culture and Health
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Informationen nedan är från höstterminen 2022. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2022
Studiesätt: kvartsfart, dagtid
Kursperiod: 2022-09-14 – 2023-12-09

Introduktionsmöte: 2022-09-14 kl. 13.15 – 15.00 i LUX:C121 hörsal, LUX:C213

Kursansvarig: Max Liljefors
Lärare: Katarina Bernhardsson, Anita Jensen, Max Liljefors, Anders Ohlsson

Beskrivning

Konst, kultur och hälsa

Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet arrangerar i samarbete med Primärvården i Region Skåne en uppdragsutbildning om konst, kultur och estetik som resurs inom vård och omsorg. Kursen vänder sig till personal inom hälsa, vård och omsorg, socialt arbete och vid kulturinstitutioner, samt inom andra verksamheter som berör det tvärfackliga fältet kultur och hälsa. Deltagare i uppdragsutbildning måste utses av sin arbetsgivare. 

Kursen ger teoretisk förståelse och praktisk färdighet inom fältet konst, kultur och hälsa, utifrån såväl medicinska som humanistiska perspektiv. Kursinnehållet omfattar bland annat historiska perspektiv på kultur och hälsa, nutida forskningsrön om konstarternas effekter på hälsa, välbefinnande, läkande och rehabilitering, olika metoder för att mäta sådana effekter, samt konkreta metoder för att planera och genomföra skapande och estetiska aktiviteter inom vård och omsorg.

Kursen ger insikt om och erfarenhet av att utöva och uppleva olika konstformer, såsom bildkonst, litteratur, musik samt dans och rörelse. Ett viktigt fokus är hur kreativa uttryck och estetiska erfarenheter konkret kan förmedlas i olika kontexter, såsom i vårdmiljöer, på kulturinstitutioner och i vardagen. Kursen tar också upp de kreativa och estetiska erfarenheternas särart samt aspekter som tolkning, mening, närvaro och inlevelse. Vidare berör kursen berör pedagogik, vägledning, gruppdynamik, projektutvärdering samt etiska frågeställningar.

Kursens upplägg och innehåll reflekterar de senaste årens utveckling inom kultur och hälsa-fältet i Sverige, i Norden och internationellt. En stor mängd vetenskapliga studier har visat på konstarternas och kulturens roll och potential för hälsa och välbefinnande och därmed också för samhällsekonomin. I Sverige, Danmark och övriga Norden har flera regioner nu inrättat permanenta instanser med syfte att utveckla och implementera kultur och hälsa-perspektiven inom hälsa, vård och omsorg för alla åldersgrupper, bland annat med fokus på mental hälsa och främjande av folkhälsa. Kursen ger kunskaper och färdigheter som behövs för att förverkliga detta syfte.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Uppdragsutbildning

Det här är en uppdragsutbildning. Anmälan görs till Lund University Commissioned Education (LUCE). Gå till sidan genom att klicka här.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15